O akci Vstupenky

Petr Vašák

Věnuji se studiu a poznávání na poli transpersonální psychologie, která mě nepřestává fascinovat a jejíž možnosti jsou s každou další zkušeností doslova ohromující.

Zabývám se možnostmi, potenciálem a aplikací rozšířených stavů vědomí na růst a rozvoj člověka. Po řadě hlubokých transpersonálních zkušeností se mi ukázaly dříve zcela neviditelné obzory, se kterými momentálně pracuji. Rozšiřuji je pomocí duchovního vývoje a dalších metod jako jsou hlubinná duševní terapie, tantra a jóga, meditační techniky, práce s tělem a dechem, léčení energiemi a hudbou. Vše se snažím vhodně integrovat, jak ve svém životě, tak během pomoci ostatním při řešení problémů těla a duše na psychické i fyzické úrovni. Poskytuji tak komplexní systém pro osobní růst, léčení a čištění na více úrovních. Stovky lidí, kterým jsem touto praxí pomohl, mě přesvědčili o tom, že je třeba tyto zkušenosti sdílet a šířit i nadále.

Pevně věřím, že duchovní rozvoj a transformace jedince je nejen nejjednodušší a zároveň nejúčinnější metodou k léčbě a poznání svého opravdového “Já”, ale je to také jediná cesta, jak pomoci celému lidstvu a situaci na planetě. Pomáhám tak najít to nejlepší řešení, jak vstoupit do proudu štěstí, svobody, harmonie, světla a lásky – do přirozeného stavu Bytí.


podobné akce