O akci Vstupenky

Mirka Papajiková

Smyslem mého života je tanec a kreativita jako dva principy, které mě vedou k neustálému seberozvoji.

Tanec i kreativitu rozvíjím na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů a od roku 2017 především v rámci vlastní praxe zahrnující 12-20 hodin tance a lektorování pohybu týdně.

Vzdělávám se v oblasti andragogiky, psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a psychomotoriky.

Zajímá a fascinuje mne propojení těla a mysli, se kterým pracuji ve všech svých projektech se záměrem zvýšení a rozšíření vědomí v těle a životě (u sebe i svých klientů).

Od února 2012 učím taneční improvizaci, vedu sebezkušenostní semináře, přednáším a pořádám workshopy pro veřejnost (psychologické a psychomotorické konference, festivaly zdraví a osobnostního rozvoje, studentské, zájmové a profesní konference apod.).

Poskytuji poradenství a konzultace pro osobnostní rozvoj. Od roku 2013 provádím školení měkkých dovedností.

Mám bohaté zkušenosti s produkční a manažerskou činnosti v tanečním divadle Bílá Velryba, kde jsem působila od roku 2011 do roku 2016. Na tyto zkušenosti navazuji se svým vlastním autorským tanečně divadelním projektem Divé ženy, který realizuji od roku 2018.


podobné akce