O akci Vstupenky

Jakub Černý

Miluji kombinování kraniosakrální biodynamiky s gongem a sound healingem, nástroji, kterými lze uvolňovat stres, harmonizovat tělo i mysl, transformovat a rozšiřovat vědomí a navracet nás k naší pravé podstatě a radosti. Moje cesta mě provedla přes silné chronické bolesti, úzkosti, deprese, závislosti, různé krize a breakdowny, až jsem pochopil, že za většinu nemocí mohou potlačené nevyjádřené emoce, nevědomé programy, traumatické zkušenosti uložené v těle, transgenerační dědičná traumata a vyhýbání se cestě vlastní duše.

Na těchto tématech jsem pracoval s pomocí šamanských medicín a hudebních nástrojů. Později jsem objevil kranio, které mě totálně nadchlo svou dynamickou jemností a zároveň účinností. A nakonec se mi jednou z nenadání v meditaci zjevil gong. Týden na to přesně ten samý za mnou již letěl z US. Později jich přilétlo ještě několik :)) Gongy jsou jednoduše neuvěřitelné nástroje, kterými lze udělat mnoho práce na mnoha úrovních a výborně si při tom odpočinout a relaxovat. Vibrace gongů mě moc baví doplňovat i o další nástroje jako jsou křišťálová lyra, ocean drum, hang, didgeridoo apod.

Zkušenosti: Hra na gong od roku 2020 Gong master training (Gong Waves 2022) Integral Sound Healing With Gongs course (Sound Healing Academy 2021) Shamanic Star Sound course (Rakkiel 2020) Kurz Biodynamiky s Giorgia Milne (2019) Probíhající 2 letý profesionální výcvik CranioSacrální Biodynamiky (Institut CSB) Kurz práce s traumatizovaným klientem Základy krizové intervence


podobné akce