Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uživatel uděluje souhlas společnosti VENIO s.r.o. se sídlem Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín, IČ: 28476131; a zároveň společnosti TOR-IN spol. s r.o. se sídlem Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín, IČ: 49551329 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • E-mail
 • Telefonní číslo apod.
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel obchodních sdělení, pro správu členské sekce klubu Venio, pro personalizované obchodní nabídky a osobní komunikaci. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, po dobu trvání smlouvy, nebo do odvolání souhlasu.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluje uživatel výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na email info@venio.cz.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
 4. Poskytovatele internetových aplikací: Mailchimp, WordPress.
 5. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování