Ochrana osobních údajů

Výňatek z obchodních podmínek pro prodej vstupenek

TOR-IN spol. s.r.o.
se sídlem Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín
IČ: 49551329
zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24159 pro prodej zboží (vstupenek) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.venio-prostor.cz/dev

1. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa. Číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány.
Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:

doručení vstupenky kupujícímu a zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek;
identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6.

Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek a softwaru BZUCO eshop. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.

Prodávající uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech kupujících a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Kupující může již při registraci odkliknout zřetelně vyznačené políčko, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje (potom jeho e‐mailová adresa nebude zařazena do mailing listu). Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje až následně, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je jeho e‐mailová adresa dodatečně z mailing listu odstraněna. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.

Prodávající si vede statistiky o počtu vstupenek prodaných na jednotlivé Akce v jednotlivých letech. Podkladem pro tyto statistiky slouží osobní údaje kupujících, které jsou však prostřednictvím softwaru Tiketbox plně anonymizovány a není možné z nich zpětně kupující identifikovat.

Na Akcích jsou prodávajícím jako pořadatelem pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Prodávající se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže kupující zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat prodávajícího a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený kupující jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.

Kupující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Bohutíně, dne 2.12.2021, vydal TOR-IN spol. s.r.o.

Máte nějaký dotaz?

Vyplňte náš formulář, obratem Vás budeme kontaktovat.

    Více o členství